facebook
internetparfem.cz > Eshop > Osobní hygiena > Antivirový antibakteriální spray dezinfekce na respirátor roušku mobil ruce klíče klávesnici MC ELIXIER 150ml
 

Antivirový antibakteriální spray dezinfekce na respirátor roušku mobil ruce klíče klávesnici MC ELIXIER 150ml

Antivirový antibakteriální spray dezinfekce na respirátor roušku mobil ruce klíče klávesnici MC ELIXIER 150ml
Cena
31,4 Kč
DPH
21%
Cena vč. DPH
38 Kč
Obsah:
150 ml
Dostupnost:
skladem
cena v EUR:
1,52
ks

MC ELIXIER - antibakteriální sprej 150 ml

obsahuje 70% alkoholu

CHEMICKÁ DEZINFEKCE RESPIRÁTORU A ROUŠKY.

Viry a bakterie hubí dezinfekční prostředky na bázi alkoholu. Na resprátor je proto možné použít tento dezinfekční prostředek a poté nechat ochrannou pomůcku pořádně proschnout.

*antiseptický dezinfekční prostředek *dezinfekční sprej * antibakteriální *antivirový - antimykotikum.

Oblasti použití a funkce: používejte kdykoli a kdekoli: mobil,ruce,auto, kancelář, kabelka, piknik, při výměně plen, dezinfekce respirátoru a roušky, cestování, sport atd. Zanechá vaše ruce svěží. Používejte tak často, jak je potřeba.

Použití: před použití dobře protřepejte. Sprej držte ve svislé poloze. Nastříkejte na ruce ze vzdálenosti 15 cm. Bezpečnostní pokyny: Chraňte před ohněm, plameny a dětmi. Nepoužívejte na oči, uši, ústa, genitálie, popraskanou/ podrážděnou kůži nebo na velké plochy těla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. V případě podráždění přestaňte používat. Pokud podráždění přetrvává nebo je produkt spolknut, vyhledejte lékaře. Pouze pro vnější použití. VAROVÁNÍ: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. NEBEZPEČÍ. Extrémně hořlavý plyn. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Zahřívání může způsobit výbuch. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Skladujte na dobře větraném místě. Složení: viz Ingredients na obale. Datum minimální trvanlivosti: viz EXP na dně obalu. Distributor: viz obal. Vyrobeno v Turecku.

 
Loading...

Osobní hygiena