facebook
internetparfem.cz > Eshop > Osobní hygiena > Medex gel Sanitiser expert plus 69% alcohol hygienická dezinfekce rukou 500 ml gel s pumpičkou bezoplachový
 

Medex gel Sanitiser expert plus 69% alcohol hygienická dezinfekce rukou 500 ml gel s pumpičkou bezoplachový

Medex gel Sanitiser expert plus 69% alcohol hygienická dezinfekce rukou 500 ml gel s pumpičkou bezoplachový
Cena
61,98 Kč
DPH
21%
Cena vč. DPH
75 Kč
Kód
5060120171986
Obsah:
500 ml
Dostupnost:
skladem
cena v EUR:
3
ks

Dezinfekce

Působí bez oplachování. Obsahuje 69% Ethanolu, učinný proti bakterriím, ale jemný k pokožce.

forma: gel
objem: 500 ml

Příprava a použití – Návod k použití: Vytlačte kapku velikosti nehtu (2ml) gelu do dlaně, rychle roztírejte po rukách, dokud nejsou suché. Používejte, když nemáte k dispozici vodu a mýdlo.

Bezpečnostní varování.

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný)
Bezpečné použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 
Loading...

Osobní hygiena