facebook
internetparfem.cz > Eshop > Osobní hygiena > Antibakteriálni virucidní hygienická dezinfekce rukou OMAY 500 ml gel bezoplachový
 

Antibakteriálni virucidní hygienická dezinfekce rukou OMAY 500 ml gel bezoplachový

Antibakteriálni virucidní hygienická dezinfekce rukou OMAY 500 ml gel bezoplachový
Cena
98,34 Kč
DPH
21%
Cena vč. DPH
119 Kč
Kód
8594003930003
Obsah:
500 ml
Dostupnost:
skladem
cena v EUR:
4,76
ks

Dezinfekce

O’may – Ochrana a dezinfekce rukou je antibakteriální gel na ruce, který ničí 99,9% bakterií a virů bez použití vody s biocidním účinkem po 60 sekundách. 

Vhodné na doplňování malých kapesních balení.

Český výrobce – vyrobeno v ČR
vydán bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

datum výroby březen 2020 ( minimální doba spotřeba 2 roky)
Spektrum účinku: A, MRSA, V, M, T, B – baktericidní, MRSA, fungicidní, mykobaktericidní, TBC a virucidní účinnost
Je ideální pro použití na cestách, po použití veřejných toalet nebo před jídlem.
použití ve zdravotnictví, potravinářství, gastronomických, kosmetických, hotelových a wellness službách, zemědělství, při cestování
Specifikace:

forma: gel
objem: 500 ml

Příprava a použití – Návod k použití: Vytlačte kapku velikosti nehtu (2ml) gelu do dlaně, rychle roztírejte po rukách, dokud nejsou suché. Používejte, když nemáte k dispozici vodu a mýdlo.

Bezpečnostní varování.

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný)
Bezpečné použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 
Loading...

Osobní hygiena